Martina Štajdohar
Aloa Vera Centar
AVC - Izgledaj bolje, osjećaj se bolje...

Važnost D vitamina

Mnoge uloge vitamina D Vitamin D ima važnu, odlučujuću ulogu za zdravlje. Veliki broj bolesti kao rak, dijabetes,…